Gedragscode

Gebruikers van deze reactiemogelijkheid kunnen vrij hun reactie op de SKOG-site plaatsen. Deze vrijheid houdt in dat we rekenen op het gezond verstand van eenieder. Dit houdt bvb. in dat er geen politieke, religeuze, sexistische of racistische reacties getolereerd worden. Clubgenoten of spelers van andere clubs dienen respectvol en rechtvaardig behandeld te worden. Dit geldt ook voor bvb. de interclubverslagen.

Inbreuken zullen zonder verwittiging verwijderd worden en na herhaling kan een IP-ban ingesteld worden.