Tag: Internationaal

Nogmaals Niemann

Ik had mijn artikel gisteren nog niet goed en wel klaar of er verscheen iets gelijkaardigs op ChessBase, dat op het eerste gezicht structureel wel wat leek op mijn tekst, maar die gelijkenis was louter toevallig. Je denkt natuurlijk wel:… Meer

Olympiade 9-10

De Olympiade in Chennai, zeg ik altijd, maar hier past een kleine geografische correctie. Het Four Points-geval (zie vroeger) waar de debatten plaatshebben, bevindt zich in Mahabalipuram, niet zozeer in het zuiden van Chennai als wel 60 km ten zuiden… Meer

Olympiadetijd

De Olympiade, meer dan het WK voor landenteams, is in de schaakwereld toch zowat de hoogmis van het niet-individuele schaak. Het Olympische heeft daarbij niet te maken met de bekende Spelen, maar is in betekenis gereduceerd tot “grote wedstrijd” (net… Meer