Zoals op voorbije de algemene vergadering is aangekondigd, zijn de statuten, visie en een gdpr-document van onze club vanaf nu raadpleegbaar op onze website. Voor veel leden zijn deze teksten nieuw, anderen zullen merken dat ze geüpdatet zijn (en dat was ook nodig). Alle leden kunnen inhoudelijke vragen of bemerkingen over deze documenten doorsturen naar info@skoudegod.be. Dat kan tot een week voor de eerstvolgende algemene vergadering, in juni 2023 (datum wordt later meegedeeld). De finale versies worden dan ter goedkeuring voorgelegd aan de aanwezigen.

1

Een reactie achterlaten