WC3: Achter de schermen

Avatar foto

DoorHerman Callens

okt 30, 2017 282 views

[In zeven haasten, want de actualiteit is ons voorbij gesneld. WC4 volgt straks.]

Met AGON en Iljoemzjinov kent u alvast twee van de direct of indirect betrokken partijen bij het wild card-gebeuren. Maar laten de schermen waarachter allerlei gaande is nu dreigen te verhullen dat er nog wel wat meer te vertellen valt over _LEESMEER_wat er dan zoal gaande is en over wie er zoal doende is met dat gaande zijn. U las vast de naam Makropoulos al. Nee? Ga dan terug naar het vakje ‘Start’ (u ontvangt geen geld) en lees vakjes WC1 en WC2 opnieuw.

Georgios Makropoulos is een Griekse IM, die diverse keren kampioen van zijn land werd. In 1977 ging hij als journalist aan het werk bij de linksgezinde Atheense krant Eleftherotypia (“Persvrijheid”), die de Griekse crisis niet overleefde, een korte opflakkering in 2013-2014 ten spijt.

Sinds 1982 is hij voorzitter van de Griekse schaakbond. In 1986 werd hij vicepresident van FIDE, naast een aantal andere vicepresidenten (een beetje zoals wij vicepremiers hebben). Vier jaar later werd hij secretaris-generaal. In 1990 werd hij adjunct-president (‘Deputy President’, we zouden het vicepresident noemen als er maar één was, quod non, dus dan maar ‘adjunct-president’), d.i. de 2de man, eerst na wijlen oud- en (nota bene) ‘ere’-president Florencio Campomanes (die ook niet bepaald oncontroversieel of onbesproken was) en sinds 1995 na Iljoemzjinov.

Mocht u de hoogst interessante maar een tikkeltje te welwillende mening zijn toegedaan dat de leiding van FIDE een gezellig en gemoedelijk clubje is van onberispelijk geïnspireerde en onkreukbaar   plichtsbewuste leden en met, o pech, toevallig een wat ‘aparte’ president, dan moet u alvast even laten doordringen dat Makropoulos intussen zo’n 17 jaar ‘keurig’ heeft samengewerkt met Iljoemzjinov. Wie bij de hond slaapt enz., wat vlooien betreft, en twee handen enz., wat buik betreft, en ongetwijfeld zijn er nog meer kleurige spreek- en andere zegswijzen toepasselijk. Zelf erkende de Griek ooit in een interview dat hij het wel eens oneens was met Iljoemzjinov, maar dat de man meestal wel ‘gelijk had’. Niet wat je noemt een dissident, kortom. 

Des te verrassender misschien dat diezelfde Makropoulos nu z’n eigenste chef een voetje blijkt te willen lichten. De Britse IM en schaakorganisator Malcolm Pein, die afgelopen maand het FIDE-congres in Antalya bijwoonde als waarnemer zonder stemrecht, liet onlangs optekenen dat daar ook opmerkelijk veel was waar te nemen.  Makropoulos (en zijn medestanders) legden Iljoemzjinov zonder blikken of blozen een “verzoek” voor om geen nieuwe termijn na te streven, m.a.w. zich in 2018 niet opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. De motie ter zake, niet-bindend volgens de FIDE-statuten, werd aangenomen met 37 tegen 20 stemmen, bij 2 onthoudingen, duidelijk geen blijk van vertrouwen in de president. Het zal Iljoemzjinov worst wezen: het kamp Makropoulos is namelijk, aldus Pein, nog op zoek naar een valabele tegenkandidaat, wat erop wijst dat Makro zelf geen ambities heeft. Ook ECU-president (European Chess Union) Zurab Azmaiparashvili – u weet nog wel, die in de shortsaffaire in de World Cup zo wild tekeerging tegen Anton Kovalyov, maar zich intussen wel omstandig excuseerde voor z’n woedeuitval – bedankt voor de ‘eer’. Vooralsnog is die kandidaat er dus niet, en dat belooft niet veel goeds voor wie Iljoemzjinov weg wil. Opvallend, nog voor het congres goed en wel ten einde was, hadden diverse federaties al brieven gekregen van nota bene de Russiche ambassadeur, met de vraag om Iljoemzjinovs kandidatuur te steunen.  Het is dus de Russische Federatie (het Kremlin, zei ik eerder al) die achter de schermen ageert, niet eens de Russische Schaakbond.

Makropoulos’ initiatief om de Fide-president uit te rangeren lijkt dus op niets uit te lopen, tenzij misschien op zijn eigen vervanging.  Men kan zich bovendien afvragen hoe of wat met  AGON, mocht Iljoemzjinov (moeten) vertrekken. Naast Pein heeft ook de Britse GM Nigel Short laten weten dat AGON-oprichter Paulson hen persoonlijk meer dan eens en expliciet heeft te kennen gegeven dat Iljoemzjinov de eigenlijke eigenaar is van AGON. Als hij gaat, en de AGON-bel wordt doorgeprikt, dan ligt ook FIDE op apegapen. De Hoven van Chaos[1] zijn misschien dichterbij dan u denkt.

 


[1] Naar de SF-cyclus ‘The Cronicles of Amber’ van Roger Zelazny.

Een reactie achterlaten

Off topic reactie | Meld een fout/klacht | Gedragscode

Opgelet, je bent niet ingelogd. Je reactie zal mogelijk eerst moeten worden goedgekeurd door de webmaster vooraleer ze op de website verschijnt.

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *