Een tijdje geleden heb ik hier een uitleg gegeven over een aantal nieuwigheden in het FIDE-reglement. Eén van de toen—en sindsdien nog vele keren—besproken onderwerpen was het nieuwe reglement van de FIDE met betrekking tot mobiele telefoons en andere elektronische toestellen. In het nieuwe reglement was het volgende artikel opgenomen (11.3.b): During play, a player is forbidden to have a mobile phone and/or other electronic means of communication in the playing venue. If it is evident that a player brought such a device into the playing venue, he shall lose the game. The opponent shall win. The rules of a competition may specify a different, less severe, penalty. […] Dus, het bijhebben van een electronisch toestel in de speelzaal, zelfs als dat uitstaat, verliest de partij.

_LEESMEER_

Het is duidelijk dat deze draconische maatregel bedoelt is voor toernooien tussen professionele spelers, niet voor amateurs zoals wij. Gelukkig dus dat die laatste zin werd toegevoegd: elke competitie mag een minder zware straf hanteren (mits die gespecificeerd wordt in het toernooireglement). Dat is trouwens in het algemeen zo, de organisator van een toernooi kan altijd in het toernooireglement uitzonderingen bepalen op de FIDE regels. Zo wordt in België bijvoorbeeld nog steeds overal de forfait tijd van één uur gebruikt, in plaats van de nul-tolerantie die de FIDE hanteert. Bij het schrijven van mijn vorig artikel was het nog niet duidelijk wat verschillende organisatoren, onder anderen de KBSB en de Liga, hiermee zouden doen.

Ondertussen zijn daar beslissingen over genomen, en heeft elk toernooi nu een eigen reglement, allemaal verschillend, en om het ingewikkeldst. Sommige organisatoren—het Open Brasschaat bijvoorbeeld, als ik mij niet vergis—zijn bij het vroegere reglement gebleven. Wat de interne toernooien betreft blijft de SKOG trouwens ook bij zijn oude reglement. De kampioen van het ingewikkelde reglementen maken is echter de KBSB. Dit is de meest relevante passage uit het KBSB wedstrijdreglement (artikle 2.d):

[…] In andere kampioenschappen mag een speler tijdens zijn partij een mobiele telefoon of ander elektronisch communicatiemiddel uitgeschakeld op eigen risico in de speelzaal meebrengen, maar hij mag deze niet op zich dragen. Mogelijke voorbeelden zijn langs het bord, in zijn jas (die aan de kapstok of aan zijn stoel hangt) of in een (hand)tas. Uiteraard mogen deze toestellen (al dan niet via de jas of (hand)tas) tijdens de partij niet meegenomen worden buiten de speelzaal. Indien wordt vastgesteld dat een speler tijdens zijn partij toch zo’n toestel op zich draagt zonder toestemming van de arbiter, dan verliest hij de partij en zijn tegenstander wint.

Indien vastgesteld wordt dat zo’n toestel niet uitgeschakeld in de speelzaal is, dan krijgt de spelende eigenaar 10 minuten in mindering mindering bij de eerste keer en verliest deze de partij bij de volgende keer. Indien er hierdoor een tijdsoverschrijding voorkomt, dan verliest hij de partij en het resultaat van zijn tegenstander wordt door de arbiter bepaald.[…]

Wat betekent dat concreet? Een speler die een volledig uitgeschakeld toestel in z'n broekzak heeft zitten, wat vroeger toegelaten was, verliest de partij. Een speler wiens GSM afgaat terwijl deze zich bijvoorbeeld in een rugzak of een jaszak aan de kapstok hangt, wat vroeger de partij zou verliezen, krijgt nu alleen nog maar tien minuten straftijd. Merk op dat de hier geciteerde paragrafen nog een ander belangrijk verschil vertonen: de eerste eindigt met "[…]en zijn tegenstander wint.", de tweede met "[…]en het resultaat van zijn tegenstander wordt door de arbiter bepaald." Dat dit reglement niet erg logisch en consequent is kan een persoonlijke mening zijn, maar ik denk dat iedereen het er over eens kan zijn dat het eenvoudiger had kunnen zijn.

Dat is dus het huidige reglement van de KBSB met betrekking tot GSM's: een typisch Belgische, veel te ingewikkelde monstruositeit. Een andere vraag is welk reglement zal toegepast worden in de Zilveren Toren competitie die morgen van start gaat. Ik meende begrepen te hebben dat de Liga de oude regels zou blijven hanteren, maar in het reglement van de competitie staat daar niets over, dus zou er in theorie volgens het FIDE reglement gespeeld worden.

Ik acht de kans groot dat deze reglementen de komende jaren nog een aantal keren zullen worden aangepast, voordat er een consensus is over een redelijke manier om het GSM-probleem op te lossen.

Er zijn naast de GSM-kwestie nog twee andere zaken die ik hier even wil toelichten, omdat er blijkbaar bij sommigen onduidelijkheid over bestaat. Het eerste punt betreft het vallen van de vlag bij digitale klokken. Zoals de meesten wellicht al gezien hebben, toont het display van de digitale klokken een vlaggetje wanneer de tijd van een periode opgebruikt is, en geeft tegelijkertijd beide spelers de tijd bij van de volgende periode (als die er is). Het vlaggetje wordt getoond bij de speler die als eerste de tijd voor een bepaalde periode heeft verbruikt, en verdwijnt terug na enkele minuten (tenzij het de laatste periode was, dan blijft een knipperende vlag getoond worden). Echter, dat de vlag getoond wordt betekent niet noodzakelijk dat die speler verloren heeft. Immers, het kan best zijn dat de tijd voor de eerste periode pas op is bij zet vijftig. Eigenlijk is het tonen van een vlag op het display dus precies hetzelfde als wanneer het mechanische vlaggetje van een analoge klok valt.

Een laatste punt betreft het noteren van de zetten. Volgens het reglement (artikel 8.1.a, voor de geïnteresseerden) is het niet toegelaten een zet eerst te noteren, en dan pas te spelen. Men moet een zet eerst spelen, en pas daarna noteren. Het spijtige is dat velen in het jeugdschaak aangeleerd gekregen hebben om een zet eerst op te schrijven, en dan nog eens goed na te denken vooraleer hem te spelen. Dit is dus niet meer toegelaten (al een tijdje niet meer trouwens), en ik hoop dat lesgevers in het jeugdschaak zullen stoppen met deze praktijk aan te leren.

Zo, dat was de half-jaarlijkse update over zaken waar niemand van wakker ligt. Ik hoop dat dit alles min of meer duidelijk is, anders kunnen vragen altijd nog gesteld worden in de commentaren hieronder.

2 reactie op “GSM’s, of: hoe nodeloos ingewikkeld kan een reglement zijn?”
  1. Het afgaan van de telefoon verliest nog steeds de partij
    Betreffende de sancties uit het vademmecum van de kbsb
    Nadat het toernooi voor geopend is verklaard door de inrichter of zijn afgevaardigde, geeft de scheidsrechter lezing van • het speeltempo. • de plaats van de toiletten, de rookruimte, de analyseruimte, de bar. • het feit dat mobiele telefoons uit dienen te staan; wanneer blijkt dat een mobiele telefoon van een speler overgaat, dan wordt de partij voor de betreffende speler verloren verklaard.
    De 10 minutenstraf in de NIC heeft alleen betrekking op het niet uitgeschakeld staan van de telefoon

Een reactie achterlaten

Off topic reactie | Meld een fout/klacht | Gedragscode

Opgelet, je bent niet ingelogd. Je reactie zal mogelijk eerst moeten worden goedgekeurd door de webmaster vooraleer ze op de website verschijnt.

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *