De meeste clubleden zijn al op de hoogte, maar voor de volledigheid: SKOG3 kreeg zondag een ploegforfait toegewezen, omdat de ploeg niet kwam opdagen in het gelegenheidslokaal van tegenstander Leopoldsburg. Onduidelijkheid over de locatie en een mailcrash zorgden voor een pijnlijke vergissing. Onze ploeg deed er alles aan om de juiste locatie te achterhalen en kan dat ook bewijzen met een document, maar dat lukte dus niet. Volgens de reglementen zou dit ploegenforfait er echter toe leiden dat SKOG3 ook al zijn vorige matchen verliest met 4-0, terwijl de tegenstanders hun punten behouden. Dat zou tot gevolg hebben dat SKOG3 degradeert en het reeds tot degradatie veroordeelde Leopoldsburg zich redt. Het standpunt van onze club is dat er akkoord wordt gegaan met het 4-0 verlies, maar wegens toch wel uitzonderlijke omstandigheden en het engagement van onze ploeg om daadwerkelijk te willen spelen niet met de degradatie. Dat hebben we conform het reglement aan de KBSB-toernooileider laten weten. Een beslissing hierover verwachten we in de loop van de maand mei.

10 reactie op “Interclub krijgt een staartje”
 1. Mijn persoonlijke bedenkingen hierbij.

  Tegenpartij Leopoldsburg en de reglement-is-reglementadepten gaan voorbij aan het feit dat ze het reglement inroepen voor iets waar het eigenlijk nooit voor bedoeld was. Uiteindelijk moet een regel verhinderen dat iemand op een oneigenlijke manier voordeel behaalt of een ander benadeelt. Dat is hier, in hoofde van SKOG 3, niet het geval. Wel daarentegen in hoofde van Leopoldsburg: men gebruikt/misbruikt een regel om net dat te doen wat hij zou moeten voorkomen, nl. een voordeel opeisen waarop men op regulier-sportieve gronden geen recht heeft en een tegenstander benadelen die op diezelfde gronden geen nadeel verdient.
  SKOG 3 had er geen enkel belang bij om niet te komen opdagen, en heeft dat ook niet wezenlijk gedaan: ze hebben zich wel degelijk en op het juiste uur verplaatst, zijn tijdig aangekomen, zij het op de verkeerde plaats, en hebben, toen duidelijk werd dat er wat mis was, ter plekke navraag gedaan en geprobeerd hun tegenstanders te bereiken. Er is geen sprake van welke machinatie ook om op een andere dan sportief-reguliere wijze (slinks, manipulatief, vervalsend en noem maar op) een bepaald resultaat te verkrijgen of een bepaalde tegenstander te benadelen. De enige benadeelde is SKOG 3 zelf, met om te beginnen een totaal onvoorziene, ongewilde en onbedoelde 4-0 aan de broek en vervolgens, als de letter vóór de geest komt, een degradatie op zuiver niet-sportief-reguliere gronden bovenop.
  Voor Lepoldsburg liggen de zaken wel anders. Natuurlijk hebben zij er belang bij om het reglement in te roepen: het levert hen het behoud op dat ze in de reguliere gang van zaken en sportief niet hebben kunnen verzekeren, en ze wentelen de degradatie af op een welgekomen zondebok, i.c. SKOG 3, dat door een speling van het lot zich enkel en alleen van plaats heeft vergist, zonder dat het hen wat dat ook oplevert en zonder dat wie dan ook er nadeel van ondervindt.
  Het reglement is er o.m. om competitievervalsing tegen te gaan, d.i. te voorkomen en/of te bestraffen. Het is er niet om ze in de hand te werken. Zeker, SKOG 3 heeft zich, door eigen onzorgvuldigheid, van lokaal vergist. Dat feit heeft/had geen enkele invloed op de competitie, van welke vervalsing ook is geen sprake. Toch wil Leopoldsburg het inroepen om de resultaten van de competitie te “veranderen”. Dat is op z’n minst “oneigenlijk” gebruik of ruikt pas echt naar vervalsing. Paradoxaal genoeg levert dat “vervalser” Leopoldsburg zowaar een “beloning” op en “niet-vervalser” SKOG 3 een extra bestraffing. Als het reglement daarvoor moet dienen, en niet om het sportieve te laten primeren, dan is er iets grondig mis.

 2. @Herman: voor alle duidelijkheid: officieel hebben wij geen mededeling gezien waarin de collega’s van Leopoldsburg integrale toepassing van de reglementen eisen. Er is a) het reglement dat de forfaitoverwinning bepaalt en b) een reglement dat in dit geval tot degradatie van ons team leidt. Uit de eindstand van de IC kunnen we afleiden dat a) gebeurd is. Over b) zijn we officieel in het ongewisse. Wat niet belet dat ik je visie op het al of niet toepassen van een dergelijk reglement deel: de letter, de geest …

 3. Er is al lang iets grondig mis,Herman, met deze hele wereldordening,of,anders gezegd,met dit samenstel van dingen…

 4. Artikel 35c lijkt me nochtans duidelijk: Uitzonderlijk kan worden afgeweken van de maatregelen, voorzien in de voorgaande alinea’s, wanneer de betrokken speler of ploeg kan bewijzen dat dit forfait te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van haar wil (bijv. onverwachte wagenpech, verkeersongeval, enz.). In dit geval moet het verzoek tot niet-toepassing van voormelde maatregelen door de club gericht worden aan de Verantwoordelijke Nationale Toernooien, binnen de acht dagen volgend op de ontmoeting.
  Deze uitzondering in het reglement lijkt me net ingebouwd om zo’n voorvallen op te vangen. Dit geval is in ieder geval ‘uitzonderlijk’ en ‘ongewild’, dus ons verzoek tot niet-toepassing van de maatregel is niet meer dan logisch.

 5. @ Patrik:: ik begrijp je bekommernis om de wereldordening, Patrik, maar ik zou het SKOG 3-wedervaren niet meteen in die richting gaan uitvergroten. Dat er in de wereld links en rechts wat scheelt, zal niemand ontkennen, al zullen we met z’n allen van mening verschillen omtrent wat er mis is, waar het mis is en hoe mis het is. In alle geval, ik denk niet dat NASA er deze keer achterzit … :). Bovendien zijn er voldoende zaken die helemaal niet mis zijn (en niet alleen pakweg – sorry, schrap dat woord – Scarlet Johansson bv.). Denk alleen maar aan iets als in welke geweldige club we spelen (ik kom niet zomaar bijna wekelijks uit het verre oosten des lands naar Mortsel i.p.v. een Limburgse club te zoeken, en iedereen heeft zo wel een reden om liever hier dan elders te spelen), ook al vinden we daar ook af en toe reden om te mopperen.
  Laten we afwachten wat het hier wordt. Uit de antwoorden van Jan en Pascal leid ik af dat er een kans is dat de zaak zich nog ten goede keert. Duimen maar!

 6. @ Patrik:: ik begrijp je bekommernis om de wereldordening, Patrik, maar ik zou het SKOG 3-wedervaren niet meteen in die richting gaan uitvergroten. Dat er in de wereld links en rechts wat scheelt, zal niemand ontkennen, al zullen we met z’n allen van mening verschillen omtrent wat er mis is, waar het mis is en hoe mis het is. In alle geval, ik denk niet dat NASA er deze keer achterzit … :). Bovendien zijn er voldoende zaken die helemaal niet mis zijn (en niet alleen pakweg – sorry, schrap dat woord – Scarlet Johansson bv.). Denk alleen maar aan iets als in welke geweldige club we spelen (ik kom niet zomaar bijna wekelijks uit het verre oosten des lands naar Mortsel i.p.v. een Limburgse club te zoeken, en iedereen heeft zo wel een reden om liever hier dan elders te spelen), ook al vinden we daar ook af en toe reden om te mopperen.
  Laten we afwachten wat het hier wordt. Uit de antwoorden van Jan en Pascal leid ik af dat er een kans is dat de zaak zich nog ten goede keert. Duimen maar!

 7. Vlam, even op een verkeerde knop gedrukt en ik zie mijn laatste reactie dubbel. En toch niets gedronken …

 8. Ah, ik ben het niet met je eens, Herman! Dit samenstel der dingen, bah…
  de gebroeders Verhulst zouden zelfs zeggen: de helaasheid der dingen….

Een reactie achterlaten

Off topic reactie | Meld een fout/klacht | Gedragscode

Opgelet, je bent niet ingelogd. Je reactie zal mogelijk eerst moeten worden goedgekeurd door de webmaster vooraleer ze op de website verschijnt.

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *