Kandidaten aan het woord

Avatar foto

DoorHerman Callens

sep 25, 2018 191 views

Wen er maar alvast aan. Binnen luttele dagen (3 oktober) wordt er in Batumi, Georgië, terwijl de Olympiade daar aan de gang is, een nieuwe FIDE-president gekozen en is het exit Ilyumzhinov. Drie kandidaten, schreef ik al eens: Arkady Dvorkovich, voormalig Russisch vicepremier en assistent van de president, en wellicht Kremlingewijs ‘aangezocht’, Georgios Makropoulus, ex-rechterhand van Ilyumzhinov en zich nu plots profilerend als ‘eigen man’ en ‘nieuwe man’ en wat nog, en ten slotte Nigel Short, overbekend GM en voormalig WK-kandidaat (1993, tegen Kasparov) en ooit (in 2008) in onze eigenste club aanwezig voor een sessie voor onze topjeugd. Bij chess.com vonden ze het leuk om de heren eens wat vragen voor te leggen. Enkel Makropoulos, die onlangs Dvorkovitsj heeft aangeklaagd bij FIDE’s ethische commissie en het IOC, n.b. voor zaken die bij hem, onder het vorige regime, schering en inslag waren, wou niet meewerken. Voor wie het Engels niet zo handig vindt, geef ik hier een vertaling/hertaling van het interview: _LEESMEER_

22-09-2018: Interview van chess.com met Arkady Dvorkovitsj en Nigel Short

(bron: https://www.chess.com/news/view/dvorkovich-short-respond-to-chess-com-questions)

Waarom vooral zou men op u moeten stemmen?

Dvorkovitsj: Omdat de schaakwereld deze verandering nodig heeft. Jammer genoeg heeft het schaken als sport heel wat kansen gemist, en zo kan het niet langer. Ik denk dat ik kan zorgen voor de nodige verandering, om van FIDE een veel betere, transparante en gerespecteerde organisatie te maken. Die weet hoe ze tegelijk geld kan verdienen en het schaken promoten. Die samenwerkt met bedrijfssponsors en internationale sportorganisaties. Die de nationale bonden helpt, en niet al het geld louter aan FIDE zelf opsoupeert, zoals nu gebeurt.

Mijn grote bestuurservaring, met name in een niet-commerciële sector, mijn communicatieve vaardigheden, mijn kennis van het internationale milieu en de moderne technologieën stellen mij in staat om een substantiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het schaken en FIDE, op de best mogelijke manier.  

Short: Omdat ik een uitstekend team heb van onbesproken en eerlijke mensen, en omdat ik meer passie heb voor het schaken dan wie ook van de andere kandidaten.

Waarom en hoe gaat u deze verkiezing winnen?

Dvorkovitsj: Volgens mij hebben we gewoon een beter programma. Een beter team. Een betere visie  op de toekomst van het schaken. Alle leden op onze lijst zijn actief betrokken bij de campagne, tal van grootmeesters staan achter ons – en nu, nadat ik de afgevaardigden van meer dan 100 nationale bonden heb ontmoet, weet ik dat we alle nodige steun hebben om de verkiezing van 3 oktober te winnen. Uiteraard zal ik nog meer mensen ontmoeten en spreken in Batumi, en daarbij onze visie en specifieke plannen uiteenzetten. 

Short: Ik loop niet voorop, maar ik krijg significant veel steun, en meer dan mijn tegenstanders doen uitschijnen. Realistisch gesproken kan ik alleen maar winnen als Makropoulos er met z’n verfoeilijke pogingen om het democratisch proces te verstoren in slaagt om Dvorkovitsj uit de race te laten zetten. Dat is niet wat ik hoop noch wat ik wil, maar nadat hij decennia aan de touwtjes heeft kunnen trekken en zowat alle commissies geïnfiltreerd zijn met medestanders van het huidige regime, is het ook niet uitgesloten. Ik sta klaar, mocht dat gebeuren. 

Wat gaat u doen om de schaaksport internationaal te doen groeien?  

Dvorkovitsj: We zullen vast en zeker samenwerken met het IOC en de FIFA. Zoals u weet, heb ik de FIFA-president, de heer Infantino, al ontmoet en hij was heel positief over zo’n samenwerking. FIDE zou ook intern sterker moeten worden – dat maakt werken met sponsors en internationale partners zoveel makkelijker. Ik ga ook het FIDE-hoofdkwartier fysiek naar Zwitserland verplaatsen en dat zal de samenwerking met onze partners bevorderen. Daarbovenop is er heel wat te doen om het schaken te promoten, maar dat moet gebeuren op een verantwoordelijke manier en zonder populistische beloften. Schaken op school, bij voorbeeld, is een geweldig idee, maar daar hebben we concrete, meetbare gegevens nodig om ervoor te zorgen dat het efficiënt is, met name als een instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Short: Liefst 92% van de huidige inkomsten van FIDE komt van bonden, organisatoren, trainers, scheidsrechters of spelers, in plaats van commerciële sponsoring. De ‘Makro-economie’ komt dus neer op een je-moet-er-zelf-voor-betalenmodel dat het schaken eerder afremt dan bevordert. Helemaal het tegendeel van hoe succesvolle internationale sportorganisaties het doen. Ik zal de zwaar besmeurde reputatie van FIDE herstellen en nieuwe commerciële partners introduceren.

Hoe gaat u de nationale schaakbonden ondersteunen?

Dvorkovitsj: Er is natuurlijk geen recept dat goed is voor iedereen. Maar er is wel een belangrijk  principe: als de bonden sterker worden, wordt FIDE sterker, wordt de schaaksport sterker. Nationale schaakbonden moeten niet zoals nu FIDE-donors zijn. Dat is een totaal verkeerde en onaanvaardbare aanpak. Daartegenover verbind ik mij ertoe om de bonden jaarlijks financieel te ondersteunen met een netto bedrag van ten minste 3 miljoen euro.   

Short: 1) Taksen verlagen. 2) Eerlijke en billijke ondersteuning bieden aan financieel zwakkere bonden via het Ontwikkelingsfonds, dat een groot deel van het FIDE-budget voor zijn rekening neemt. Dit hele proces moet transparant zijn en vrij van alle politiek favoritisme. Het zal de planning enorm vergemakkelijken als de bonden weten dat ze voor elke vier jaar gegarandeerd een bepaald budget zullen krijgen.

Hoe gaat u het schaken voor vrouwen verbeteren? 

Dvorkovitsj: Het vrouwenschaak vergt veel aandacht. We hebben op dit moment niet eens een fatsoenlijke WK-cyclus voor vrouwen. Het systeem wordt voortdurend aangepast en almaar opnieuw gepland. Tornooien worden geschrapt. We moeten weer beginnen met een Grand Prix-reeks voor vrouwen, de prijzen verhogen, en ervoor zorgen dat onze sterkste dames geen doorsnee open tornooien moeten spelen – enkel omdat ze geen andere keuze hebben.

Short: 1) De betaling van budgetten van het Ontwikkelingsfonds afhankelijk maken van projecten om het schaken voor vrouwen te ontwikkelen. 2) Ervoor zorgen dat dit ook een belangrijk onderdeel is van schaken op scholen. 3) Ervoor zorgen dat er geen enkel belangrijk internationaal damestoernooi van FIDE plaatsvindt in landen waar de FIDE-statuten inzake seksuele en religieuze discriminatie worden geschonden.

Hoe gaat u het schaken in de ontwikkelingslanden verbeteren? 

Dvorkovitsj: Allereerst moet schaken toegankelijk zijn voor iedereen. Ontwikkelingslanden hebben schaaksets nodig en klokken, handboeken en trainers, hulp bij toernooien. Ze moeten ook erkend en gerespecteerd worden door de lokale autoriteiten en sponsors. Een sterke FIDE moet de zwakkere bonden helpen – nogmaals, daar worden we allemaal beter van.

Short: Zoals eerder gezegd, door te zorgen voor fondsen, technische bijstand en trainers.

Hoe gaat u het jeugdschaak verbeteren? 

Dvorkovitsj: We zullen vooral aandacht schenken aan het bevorderen van het educatief schaakproject.  Daarnaast moeten we de kosten die FIDE en FIDE-gezinde organisatoren vandaag aanrekenen,   verminderen.  Kinderen en hun ouders betalen systematisch te veel voor deelname aan officiële competities en hun verblijf ter plaatse. Dat moet stoppen, want  het schaadt de populariteit van onze sport en de reputatie van FIDE. Ook zouden we gratis schaakseminaries moeten organiseren voor de meest getalenteerde kinderen van de wereld. Serieuze seminaries waar ze de beste spelers ter wereld kunen ontmoeten. Die praktijk heeft z’n waarde al bewezen in Rusland, en waarom zouden we dat dan niet wereldwijd gaan doen?  

Short: Door het FIDE-schaakprogramma voor scholen, dat nu meelijwekkend klein is, uit te breiden. Op dit moment zijn de meeste schoolschaakprogramma’s overal in privéhanden. Ik vind dat absoluut niet slecht, maar FIDE moet er wel zijn om de gaten in de markt te helpen vullen.   

Hebt u plannen om de WK-cyclus ergens aan te passen? 

Dvorkovitsj: Het huidige formaat blijft bestaan, maar het moet veel beter en transparanter georganiseerd worden. Ik kan er nog altijd niet bij dat het globale budget van de laatste titelstrijd vijf keer groter was dan het eigenlijke prijzengeld. Weet iemand hoe dat komt? Ik kan alleen maar gissen naar de reden dat de FIDE-leiding dat toeliet. Hoe dan ook, het de WK-match verdient veel beter, zowel in termen van fondsen als van promotie, en uiteraard zullen we deze situatie verbeteren.

Short: Zie onder.

Bent u zinnens om de samenwerking met Agon/World Chess voort zetten en zo ja, om bepaalde aspecten daarvan aan te passen? 

Dvorkovitsj: Ik kan enkel zeggen dat ik zwaar teleurgesteld ben wat de kwaliteit van de organsisatie tot nu toe betreft. Het hele kader zal opnieuw worden bekeken meteen na de WK-match in Londen, maar ik wil vooralsnog geen uitspraken doen over iets specifieks en ter zake eerst een juridische stem horen.

Short: Ik zou alle overeenkomsten met Agon/World Chess meteen beëindigen, omdat Agon vanaf dag één het akkoord met FIDE heeft geschonden. Ik zou ook nieuwe auditors aanstellen.

Hebt u plannen om het prijzengeld van FIDE-tornooien op te trekken en zo ja, hoe gaat u dat doen? 

Dvorkovitsj: Uiteraard. We zullen dat substantieel verhogen. We zullen een degelijke tweejaarlijkse kalender van alle officiële evenementen uitwerken, en ons daaraan houden, om te vermijden dat we de organisatoren van de traditionele tornooien voor de voeten lopen. Evenementen zoals de Grand Prix-cyclus hebben een onaanvaardbaar laag prijzengeld, het kandidatentornooi moet beter en de WK-tweekamp heeft het laagste prijzengeld in decennia! We zulen die toestand verbeteren, en zoals u weet, heb ik al het engagement verkregen van diverse bedrijven om de sponsoring van de belangrijkste officiële evenementen te verzekeren.

Short: Het Agon-akkoord duwt op een artificiële manier het prijzengeld voor de belangrijkste winstgevende evenementen zoals het WK naar omlaag. Het is verbijsterend om te zien hoeveel lager het vandaag is, zelfs in nominale zin (en nog veel meer in reële termen) in vergelijking met een kwarteeuw geleden, toen ik tegen Kasparov speelde.  

Hebt u plannen om het verantwoordingsbeleid en de transparantie van FIDE verder te verbeteren en zo ja, hoe?

Dvorkovitsj: Ik weet niet zeker wat dat hier betekent, “verder verbeteren”: het is nu simpelweg doorslecht. We zullen het in alle opzichten verbeteren. Het commissiewerk zal er totaal anders gaan uitzien, en we zullen jaarlijks een Algemene Vergadering houden, zodat we de mening kunnen horen van alle nationale bonden en hen ook de kans geven om ons werk van het voorbije jaar te evalueren.

Short: Dat is een gigantische opdracht. Grote happen van de FIDE-uitgaven ontsnappen nu min of meer aan elke verantwoording. Als je het FIDE-budget eens doorkijkt, krijg je enkel het rudimentairste idee omtrent hoe het geld wordt besteed. Zelfs als we wel weten waar het naartoe is gegaan, is het geld vaak kwistig het raam uitgegooid. Om maar een paar voorbeelden te geven: FIDE heeft jarenlang bedragen van zes cijfers gespendeerd aan een kantoor in Moskou. Weet iemand waarvoor dat moest dienen? En twee: het reisbudget van Kirsan (d.i. huidig FIDE-president Ilyumzhinov) was al die jaren extreem buitensporig. Er werd geen noemenswaardige inspanning gedaan om dat misbruik een halt toe te roepen, tot Makropoulos zijn aloude meester de rug toekeerde. Hoe dan ook, we hebben nieuwe auditors nodig.

Hoe wilt u van FIDE een (meer) financieel stabiele organisatie maken?   

Dvorkovitsj: Ik ben bang dat ik mezelf zal herhalen, maar twee sleutelelementen zijn: FIDE van binnenuit sterker maken en meer gerespecteerd, en bedrijfssponsoring en zakelijke partners aantrekken. Dat zijn geen vage beloften: ik kom naar Batumi met een concrete lijst van bedrijven die hun steun al hebben toegezegd.

Short: Meer sponsoring, minder verspilling.

Kunt u andere gebieden noemen waarop uw presidentschap zal focussen?   

Dvorkovitsj: Schaken op school is een uitermate belangrijk project en we zullen het voorzetten, al vragen we wel een andere focus en willen we meetbare resultaten zien. We gaan ook een aantal belangrijke kwesties aanpakken in samenwerking met de ACP (Association of Chess Professionals, d.i. Vereniging van Beroepsschakers), met name tegen fraude bij het schaken, omdat die onze sport in gevaar brengt en als zodanig onze grootste aandacht verdient en substantële middelen moet krijgen, en een programma om schaakveteranen te ondersteunen.

Short: Ik zou FIDE willen uitbreiden, maar enkel met bonden die degelijke statuten en rekeningen hebben, en verkiezingen. Ik zou ook het niveau van de scheidsrechters willen verbeteren.

In welke landen bent u voor uw campagne al geweest?    

Dvorkovitsj: Ik heb ruim 20 landen bezocht en meer dan 100 meetings gehad, in drie reizen naar zowel Afrika als Azië, en twee naar het Amerikaanse continent, en het was één van de drukste perioden van mijn leven. Maar ik heb veel mensen gesproken die dol zijn op schaken en om onze sport geven, en ik heb er alle vertrouwen in dat we samen heel veel kunnen doen.

Short: Niet zo geweldig veel in deze campane (minder dan 20), maar ik heb in mijn leven wel 120 landen bezocht, voornamelijk schaakgerelateerd. Ik ben alvast wereldwijd bekend.

Hoe is uw campagne gefinancierd?     

Dvorkovitsj: Ik heb mijn eigen fondsen gebruikt en de bijdragen van de bedrijven die na 3 oktober sponsors zullen worden van FIDE en op regionaal terrein.

Short: Enkele kleine bijdragen hier en daar. Het is hele goedkope campagne geweest.

Er zou een “remiseprobleem” zijn in het schaken. Bent u voor aanpassingen van de regels of ziet u een andere aanpak wat dat betreft?      

Dvorkovitsj: Ik geloof niet zo dat schaken een “remiseprobleem” heeft. Alleen op de echte toptornooien eindigen veel partijen in remise. In die zin is het misschien een probleem. Maar daarbij moeten we wel onthouden dat schaken een spel is dat nogal van nature op remise kan uitlopen. Ik ben alleszins niet van plan om daar overhaast wat aan te willen doen. Al die dingen zoals tornooiformats, tijdcontroles, remiseprobleem etc. moeten nauwgezet onderzocht worden voor welke verandering ook kan worden uitgevoerd. Peilingen moeten worden gehouden, meningen gehoord. Jammer genoeg heeft de huidige leiding ter zake niets degelijks gedaan, maar wij gaan het met gepaste zorg behandelen.

Short: De beste manier om te zorgen voor minder remises is om heel verschillende klassen van spelers naar je evenement uit te nodigen.

Schaken wordt almaar meer aanvaard als een “e-sport”, met topevenementen die nu exclusief online plaatsvinden en vaak snellere speeltempo’s hanteren. Hoe ziet u dat, en welke rol zou FIDE bij deze nieuwe trend moeten spelen?

Dvorkovitsj: Een belangrijk punt. We moeten de bestaande toestand veranderen. Schaken is bij uitstek geschikt voor online promotie, trainingen, tornooien. Niettemin:  FIDE heeft deze gelegenheid gemist, en is zichtbaar blijven steken in het verleden. We zullen een partnerschap zoeken met de bestaande en meest succesvolle online platformen en we zullen ook een platform lanceren dat spelers, trainers, organisatoren, bonden en andere geïnteresseerde partijen verenigt. Een platform dat het schaken promoot. We kunnen het. We zullen het doen.

Short: Het grootste probleem voor online schaken is valsspelen. Daarom zou ik het houden van officiële online tornooien niet aanmoedigen, maar voorlopig de zaken liever even op hun beloop laten. Het kan echter wel dat ik op een later ogenblik mijn mening zal willen herzien in deze (letterlijk) snel schuivende sector.  

Een reactie achterlaten

Off topic reactie | Meld een fout/klacht | Gedragscode

Opgelet, je bent niet ingelogd. Je reactie zal mogelijk eerst moeten worden goedgekeurd door de webmaster vooraleer ze op de website verschijnt.

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *