Sommigen zullen er al van gehoord hebben, voor velen is het allicht ongemerkt voorbijgegaan: sinds 1 juli zijn de nieuwe spelregels van kracht. Wie geïnteresseerd is in alle details van de regels kan de officiele versie vinden op de website van de FIDE. Echter, veel van deze details, en van de wijzigingen die nu doorgevoerd zijn, hebben voor de meeste schakers weinig of geen belang. Bijvoorbeeld, moet bij het promoveren van een pion de pion eerst op de achtste rij komen en dan pas ingewisseld worden voor een stuk, of mag het nieuwe stuk onmiddellijk op het promotieveld gezet worden, en de pion van de zevende rij weggenomen worden? Daar bestaan dus regels voor, hoewel de doorsnee clubschaker van dit soort kwesties niet wakker ligt (in dit concrete geval heeft de FIDE—in een ongeziene vlaag van redelijkheid—beslist dat vanaf nu beide promotie procedures legale zetten zijn).

_LEESMEER_

Bepaalde aanpassingen in de reglementen kunnen echter wel van belang zijn voor de amateur-schaker. Om niet plots op een toernooi verast te worden, is hier een overzicht van de wijzigingen waarvan iedereen in de praktijk wellicht wel iets zal merken. Een deel van dit overzicht is gebaseerd op de blog van internationaal arbiter Geur Gijssen, te vinden op chesscafe.com

De GSM kwestie Om maar meteen met de meest controversiële regel te beginnen: het is niet langer toegelaten om mobiele telefoons, of soortgelijke apparaten, in de speelzaal bij te hebben, zelfs niet als deze uit staan. Deze regel werd ingevoerd naar aanleiding van een aantal schandalen in grootmeestertoernooien, maar is natuurlijk veel te draconisch voor een clubkampioenschap. Deze regel zal in onze interne toernooien dan ook niet toegepast worden, we blijven bij de oude regel dat GSMs moeten uit staan en geen geluid mogen maken. Het valt nog af te wachten wat men met deze regel gaan doen op andere toernooien, zoals de open toernooien van Charleroi en Brasschaat. Wat de interclub betreft, momenteel staat in het wedstrijdreglement van de KBSB dat deze regel wel degelijk van toepassing is. Het is natuurlijk duidelijk dat het in de praktijk vrijwel onmogelijk is deze te handhaven, en er is dan ook nog volop discussie over bezig (zoals gewoonlijk gecombineerd met een hoop zinloos politiek getouwtrek…). Hopelijk is er duidelijkheid voor het begin van het nieuwe seizoen.

De nieuwe rapid & blitz regels In de appendices van de officiële reglementen wordt beschreven welke afwijkende reglement van toepassing zijn voor rapid en blitz. Hier is een belangrijke wijziging doorgevoerd die de rapid regels meer gelijkgetrokken heeft met de oude blitz regels. Er is nu dus geen praktisch verschil meer tussen de regels voor blitz en deze voor rapid. Concreet is het nu zo dat ook voor rapid partijen een illegale zet de partij verliest (na een claim of als de toernooileider het gezien heeft). Deze regel zal van toepassing zijn bijvoorbeeld in ons rapid criteium vanaf het seizoen 2014–2015 (niet voor het lopend zomertoernooi, want dat is voor 1 juli begonnen). Ook op open rapid toernooien, zoals dat georganiseerd door de SKOG in september, zal deze regel van toepassing zijn. Nog twee ander wijzigingen in de rapid an blitz regels: als de beginstelling onjuist was moet er doorgespeeld worden vanaf er tien zetten gespeeld werden (vroeger was dat al na drie zetten); en de partij is afgelopen als de arbiter ziet dat een vlag gevallen is (vroeger mocht de arbiter dat in rapid en blitz niet zeggen).

“Quickplay Finish” Met quickplay finish, of knock-out, wordt bedoeld dat de rest van de partij binnen een vaste tijd gespeeld moet worden, zonder increments (zoals bijvoorbeeld het geval is voor de interclub of het clubkampioenschap). Voor partijen die volgens zo’n tempo gespeeld worden bestaat de mogelijkheid remise te claimen als de tegenstander niet probeert op de positie te winnen maar enkel ‘op de tijd’ speelt (enkel voor gewone en rapid partijen, niet voor blitz). Een dergelijke claim kan ingediend worden wanneer de eigen denktijd minder dan twee minuten bedraagt, en de toernooileider heeft dan verschillende opties. Hij kan de claim onmiddellijk toekennen of afwijzen, of hij kan zijn beslissing uitstellen. In dit derde geval wordt de partij doorgespeeld tot er een vlag valt, waarna de toernooileider moet beoordelen of er nog een serieuze winst poging werd ondernomen. Vanuit het standpunt van de toernooileider is dit een vervelend artikel, want het kan som moeilijk zijn dit te beoordelen, zeker als de spelers sterkere schakers zijn dan de arbiter zelf. Het nieuwe reglement voorziet een andere optie voor de speler die minder dan twee minuten over heeft. In plaats van een remise te claimen kan hij de toernooleider vragen het tempo aan te passen zodat beide spelers increments van vijf seconden per zet krijgen, om dan met increments door te spelen totdat bijvoorbeeld de vijftig zetten regel kan ingeroepen worden.

Nog een paar kleinere wijzigingen die men wel eens zou kunnen tegenkomen:

 • Men kan remise claimen wanneer voor vijftig zetten geen stuk geslagen werd en geen pion bewogen heeft, of wanneer drie maal dezelfde stelling ontstaat. Deze claims blijven mogelijk, maar daarnaast zijn partijen nu ook automatisch remise na 75 zetten of na vijfvoudige herhaling van de stelling (in de praktijk kan dit natuurlijk enkel aangetoond worden in partijen waarbij genoteerd wordt).
 • Bij de tweede illegale zet die een speler uitvoert, in een lange partij, verliest deze de partij. In het ouder reglement was dat pas bij de derde illegale zet.

Nog vragen? Stel deze dan in de commentaren, dan probeer ik een antwoord te zoeken

17 reactie op “Wat is er nieuw in de reglementen?”
 1. dat wordt er nog niet simpeler op. Vooral die regel ‘niet op winst spelen’ is een verschrikking.Daar zijn al blunders mee gebeurd,en nog wordt dat niet afgeschaft.Die 5 seconden-regel is wel goed, een veel duidelijker manier om ‘niet op winst spelen’ te omzeilen.

 2. Overal waar electronische klokken beschikbaar zijn, zou men met increments moeten spelen. Clubkampioenschap, Zilveren Toren, Interclubs, rapid, blitz. Zo voorkom je veel incidenten, is voor de arbiter ook beter want nu kan hij de meute in de gaten houden ipv zich te moeten verdiepen in schaakstellingen met winstpogingen of niet.

 3. hopelijk gaat men echt niet zo ver op tornooien om de amateurschakers op de brandstapel te zetten als ze het reglement niet kennen…..
  “Bepaalde aanpassingen in de reglementen kunnen echter wel van belang zijn voor de amateur-schaker. Om niet plots op een toernooi verast te worden”

 4. @ Jan: Ik denk dat die vijf seconden regel is uitgevonden om te voorkomen dat de arbiter dit oordeel moet velln, want daar zijn inderdaad al vreemde dingen mee gebeurd. Dat is ook te verwachten, aangezien arbiters niet noodzakelijk goed kunnen schaken. Naarmate er meer en meer elektronische klokken gebruikt worden vermoed ik dat men steeds meer deze nieuwe optie zal gebruiken.

 5. @ Willem: In principe ben ik het daarmee eens. Het probleem, zeker voor een CK, is echter dat de eindtijd niet meer vastligt. Voor partijen die op een avond in de week gespeeld worden is dat toch een belangrijk nadeel. Zeker nu we voor elk bijkomend uur extra huur moeten betalen 🙂

 6. @ Paul: Dat hangt natuurlijk steeds van de organisatoren en arbiters af. Men zou denken dat iedereen het vanzelfsprekend vindt dat die nieuwe regel in verband met GSMs niet gevolgd wordt in (de lagere afdelingen van) de interclub, maar bij de KBSB is men het daar blijkbaar niet mee eens…

 7. @tobias:
  CK: met een tempo van 1:30 + 30″/zet zijn er 120 zetten nodig om het huidige sluitingsuur te halen. Hoe vaak speelt men een partij van 120 zetten of meer? Zelf heb ik in m’n hele leven 2 partijen van “slechts” 100 zetten gespeeld (op 3500). In mijn 5.3 M database staan er 0.05% partijen van meer dan 120 zetten. Met 250 CK partijen per jaar zou het gemiddeld 8 jaar duren voor dit voorvalt. En de voordelen zijn veel groter dan deze kleine kans dat de sluitingstijd overtroffen wordt.

 8. Increments zijn m.i.inderdaad de toekomst voor schaakwedstrijden. Stel je maar eens voor een zenuwachtige arbiter te hebben die er niet in slaagt om bij de quick,play finish de klok correct over te schakelen naar de 5 s increment… Laat staan 1 arbiter die tegelijkertijd deze aanpassing moet doen op 2 borden. Nee increments, zo snel mogelijk en voor alle tornooien…

 9. @ Willem: Dat is waar. En Zoals Bart ook zegt, we gaan waarschijnlijk naar een situatie waar alle partijen met increments gespeeld worden.

 10. UPDATE in verband met de GSM-regels: op een bjizondere algemene vergadering heeft de BSB beslist om van deze draconische maatregel af te stappen (tenzij voor de expertenreeks van het BK). In de plaats komt deze regel: […] mag een speler tijdens zijn partij een mobiele telefoon of ander elektronisch communicatiemiddel uitgeschakeld op eigen risico in de speelzaal meebrengen, maar hij mag deze niet op zich dragen.

  Dus, GSMs moeten uitstaan en niet op de persoon gedragen worden. Mag dus wel: op de speeltafel leggen, in een jaszak laten zitten,… Als blijkt daat een toestel niet uitstaat verliest men tien minuten denktijd.

 11. Ook de sanctie voor het afgaan van de gsm is afgezwakt naar 10 minuten straftijd.

  Ik tracht later nog verslag te maken van de tumultueuze BAV…

 12. Het verslag van de vergadering is van de KBSB site verdwenen (imand die weet waarom??), maar ik ben zo goed als zeker dat dat niet in het aangenome voorstel stond. Ik herinner me namelijk daardoor verbaasd te zijn, dat dat niet ook gewijzigd zou worden. Tenzij ik dat verkeerd gelezen heb, natuurlijk.

 13. Heb het van de KBSB-site verwijderde verslag teruggevonden. Letterlijk staat er dat:

  “Indien wordt vastgesteld dat een speler tijdens zijn partij toch zo’n toestel op zich draagt, dan verliest hij de partij en zijn tegenstander wint.”

  en:

  “Indien vastgesteld wordt dat zo’n toestel niet uitgeschakeld in de speelzaal is, dan krijgt de spelende eigenaar 10 minuten in mindering.”

  Over het afgaan wordt niets gezegd. ’t zou natuurlijk kunnen dat de tekst nog aangepast wordt.

  Ik vind het trouwens vreemd dat niet uniform dezelfde sanctie gehanteerd wordt. Nu wordt een uitstaande GSM die in iemands broekzak zit (wat vroeger toegelaten was) zwaarder bestraft dan een toestel dat aanstaat (wat vroeger verboden was).

 14. Afgezwakte maar nog altijd vrij absurde regel, die wel uitnodigt om creatief na te denken over wat je zoal in je zakken kunt stoppen dat met een gsm kan worden verward…

 15. Ik verwacht vooral ook verwarring omwille van de verschillende sancties.

  Toestel staat nog aan = -10 minuten

  GSM gaat af = ??

  GSM bevindt zich op de verkeerde plaats = verlies van de partij

 16. En vooral: hoe verminder je de tijd met 10min op de digitale klokken ? Dit wordt lachen het komende seizoen 🙂 ik kijk er al naar uit.

Een reactie achterlaten

Off topic reactie | Meld een fout/klacht | Gedragscode

Opgelet, je bent niet ingelogd. Je reactie zal mogelijk eerst moeten worden goedgekeurd door de webmaster vooraleer ze op de website verschijnt.

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *