15,5 – 10,5 verlies: dat is het totaal van alle skog-ploegen. Dit zegt niet veel, want de resultaten waren zeer verschillend: Ploeg IV won met het maximum, ploegen I en VI speelden gelijk, maar ploegen II, III en V verloren zwaar. Op de interclub-pagina vind je alle resultaten en ook al enkele verslagen van ploegkapiteins

Schaakkring Oude God